Cumartesi, Mayıs 27

Başkanın Mesajı

İSTANBUL TÜCCARLAR KULÜBÜ 1.DÖNEM YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

“Yönetim Kurulu Başkanı Z. İlker Önel2in 2013 1.Dönem Genel Kurul Toplantısı Konuşması”

Değerli Üyelerimiz,

Öncelikle İstanbul Tüccarlar Kulübü I. Dönem; hem Kurucular Kurulu hem de Yönetim Kurulu Başkanı olarak yeni bir oluşumun ve birlikteliğin başlangıcında olmaktan haklı gurur ve mutluluk duyuyorum. Çok küçük yaşlardan bu yana iş dünyasının içinde olmam dolayısı ile bu camiada olmanın getirdiği zorlukların farkında olan biri olarak karşınızdayım. Ticari hayatın gerektirdiği sorumlulukların üstesinden gelmek için kendime ilke edindiğim emek, çalışkanlık, disiplin, sabır ve özgüven ile bugün bulunduğum noktaya ulaştım. Ancak, günümüz koşullarında kararlı ve tavizden uzak bir tavır sergilense dahi, ne iş olursa olsun herhangi bir problemin çözümünde bireysel çabaların belli bir noktaya kadar yeterli olabildiğini, özellikle de hedefe ulaşma sürecinde ivme kazanmak söz konusu olduğunda bir takım ve ekip ruhu yaratmanın elzem olduğunu savunanlardanım. Bugüne kadar iş süreçleri esnasında karşılaştığım problemlerin çözümünde “akıl akıldan üstündür” atasözünü bir iş stratejisi olarak benimseyerek, ilke edindiğim emek, çalışkanlık, disiplin, sabır ve özgüven kriterlerini de sentezleyerek oluşturduğum sezgilerime inandım.

İşte bu vesile ile aynı doğruları ve amaçları kedisine gaye edinen, aynı hedefleri benimseyen bir topluluk olarak İstanbul Tüccarlar Kulübü’nü hayata geçirmiş bulunuyoruz. Amacımız gerek iş hayatında gerekse de sosyal yaşantımızda karşılaştığımız sorunlara bir takım olarak bir çözüm yolu bulabilmek. Bunun yanı sıra üyelerimizin iş ve yatırım ortamlarının iyileşmesini sağlamak ve faaliyetlerini desteklemek; elbette ki bütün bunları yaparken etik ticaret kurallarını işaret ederek üyelerinin de bu ahlaki kuram çerçevesinde hareket etmelerini sağlayan bir topluluk yaratmak birinci önceliğimiz olacaktır.

Aynı zamanda, içinde bulunduğumuz toplumun gerçeklerine de göz yumamayacağımız gerçeği ile İstanbul Tüccarlar Kulübü olarak önceliği eğitim olmak üzere bir dizi sosyal sorumluluk projesini de desteklemeyi de amaç edinmiş bulunuyoruz. Nitekim Kulübümüzün de yola çıkış amacı sürekliliği olan bir gelişme dahilinde ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan müreffeh bir düzeye ulaşarak kalkınmış bir toplum içerisinde lider ve yol gösterici bir pozisyonda rol almaktır. Bu gayeye bazı gerçekleri göz ardı ederek ulaşmamız imkansızdır.

Sözlerimi tamamlarken Yönetim Kurulu’ndaki tüm çalışma arkadaşlarıma göstermiş oldukları özveri için teşekkür ediyor, sizleri sevgi ve saygı ile selamlıyorum.

Saygılarımla,

Z.İlker Önel 23.11.2013

İstanbul Tüccarlar Kulübü Pera Palas Hotel

Yönetim Kurulu Başkanı

Ref: İstanbul Tüccarlar Kulübü Derneği Başkanın Mesajı”